1.FA (gr.2 WF); 1. PED (gr. 2 WF) Termin realizacji zajęć

Zajęcia z WF filologia angielska gr 2, pedagogika gr 2, 

w dniu 23 .10 .20 (filologia angielska), 29.10.20 (pedagogika) zostaną przeprowadzone zajęcia z WF  w formie turystki pieszej. Więcej informacji dotyczących zajęć zostanie przesłane  na  pocztę  e-mail poszczególnych grup.

mgr Wojciech Lara
wojciech.lara@kpswjg.pl


design by : LEMONPIXEL.pl