Konkurs na najlepszą pracę dyplomową!!!

W marcu br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podjęła działania mające na celu rozbudowanie oferty Kadr dla przemysłu. Agencja zawarła porozumienie ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, a zatem rozszerzyła grono współpracujących ze spółkami Grupy ARP szkół technicznych i zawodowych o wyższe szkoły zawodowe - w tym Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze. Celem porozumienia jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Teraz ARP S.A. wdraża program z zakresu wsparcia rozwoju polskiej nauki. ARP S.A.  zorganizował konkurs na najlepszą pracę doktorską, rozprawę doktorską, pracę magisterską, licencjacką i inżynierską.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Konkurs skierowany jest do absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Szczegóły dotyczace konkursu, jego regulamin i zasady >>>

Informacje o organizatorze ARP S.A. >>>

Regulamin - Konkurs nr 1
Regulamin - Konkurs nr 2design by : LEMONPIXEL.pl