Animacja i upowszechnianie kultury

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników miejskich i wiejskich domów kultury, głównie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Studia adresowane są także do tych osób, które chcą zagadnieniami uprawiania kultury zająć się zawodowo ale też dla tych, które chcą nauczyć się pryncypiów kreatywnej samorealizacji. Proponowany tryb i model „otwarty” struktury wykładów pozwolić ma w przyszłości na samodzielne dokonanie transkrypcji na inny obszar np. kraju i inny teren zainteresowań, oczywiście taki, w którym integracja turystyki, sportu, rekreacji i kultury zajmuje poczesne miejsce.

W wyniku seminaryjnego trybu działań poznawczych studentów, ma powstać bardzo szczegółowa „mapa” potencjału Kotliny Jeleniogórskiej w tytułowym zakresie - to poza dydaktyczny cel tych studiów. Mapa owa pozwoli na podejmowanie działań zintegrowanych zarówno tematycznie, dziedzinowo jak nawiązywanie ścisłej współpracy pomiędzy lokalnymi ośrodkami kultury a profesjonalnymi jej centrami. Może pozwolić więc też na lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału, dając szanse na specyficzne zintegrowanie społeczności.

Kolejnym ważnym społecznie aspektem proponowanego studium podyplomowego jest wdrożenie ich studentów - animatorów kultury w tryb działań samorealizacyjnych, a przez to empiryczne poznanie specyfiki tego procesu nie tylko w celu samorozwoju ale także wdrażania go, w pełne twórczych amatorów środowisko. Z kolei nabycie lub weryfikacja posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki twórczości, pryncypiów socjologii kreatywnych działań grupowych, pozwoli na delikatne kierunkowanie gustów w odniesieniu do sposobu spędzania czasu wolnego przez bogacącą się klasę średnią, która tu mieszka, ale i tę która tu przyjeżdża na wypoczynek.

Organizowanie wszczynających zainteresowania imprez wymaga poznania pryncypiów funkcjonowania menadżerskiego, stąd przedmiot ten jest kontynuowany przez cały kurs w wymiarze 2 godzin, podczas każdej sesji.

Wzbudzenie i pogłębienie rozwoju dyspozycji twórczych; próby celowego transferu koncepcji z dziedziny twórczość do dziedziny działań w zakresie własnej profesji może zaowocować wykreowaniem grupy ludzi admiratorów samorealizacji a w sferze zawodowej kompetentnych do uprawiania zawodu animatora kultury.

Studia podyplomowe są przeznaczone zarówno dla osób czynnych zawodowo pracowników sfery kultury jak i amatorów tej sfery życia społecznego.

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych: 2 semestry. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w piątek od godz. 16:00 do 21:00, sobotę oraz w niedzielę. 
Koszt studiów: 1300 zł za 1. semestr.
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308 lub przesłać zeskanowane e-mailem na adres: dziekanatwnhis@kpswjg.pl.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

design by : LEMONPIXEL.pl