Budowanie marki i e-promocja

Studia podyplomowe są przeznaczone zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla wszystkich zatrudnionych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie budowania marki, promowania działalności organizacji, wykorzystywania najnowszych technologii do promowania działalności a także uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach specjalistów ds. komunikacji i promocji.

Studia przeznaczone są także dla osób, które chcą zająć się kompleksową obsługą komunikacji w 3 sektorach gospodarki: biznesie, samorządach i organizacjach pozarządowych, zamierzają prowadzić działalność gospodarczą lub już działają aktywnie na rynku i chcą nabyć konkretnych i praktycznych umiejętności, pozwalających im się lepiej promować, z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Słuchacze realizują program w ciągu 9 miesięcy. Planowane są spotkania raz w miesiącu, w układzie dwudniowych sesji. Planowana liczba 196 godzin zajęć dydaktycznych. Forma zaliczenia studiów odbywa się na podstawie praktycznego projektu zaliczeniowego.

W ramach programu merytorycznego prezentowanych studiów podyplomowych uczestnicy pozyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje w następującym zakresie:

 • Znajomość podstaw marketingu
 • Skuteczne budowanie marki z wykorzystaniem narzędzi komunikacji marketingowej, w tym najnowszych technologii
 • Budowanie relacji z klientem w sieci
 • Zarządzanie zespołem i przywództwo
 • Podstawy negocjacji biznesowych
 • Znajomość zasad pisania efektywnych tekstów perswazyjnych (promocyjnych, opisów projektów na potrzeby instytucji przyznających dotacje)
 • Organizacja i skuteczne wykorzystanie eventów, takich jak targi, sympozja, konferencje, koncerty, konkursy itd.
 • Poznanie roli eventów w promowaniu działalności
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Umiejętność współpracy z mediami i wykorzystania mediów do swoich biznesowych celów
 • Planowanie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych.

Uczestnik studiów podyplomowych nabywa w szczególności umiejętności praktyczne. Słuchacze na zaliczenie przygotowują indywidualny plan strategii komunikacji dla wybranej organizacji. Po zakończeniu kształcenia absolwent ma wiedzę z zakresu skutecznego wykorzystania narzędzi komunikacji do promowania działalności organizacji.

Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnych salach dydaktycznych, pracowni komputerowej oraz studiu radiowym i telewizyjnym.

Koszt studiów: 1400 zł za 1. semestr. Studia trwają dwa semestry.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

design by : LEMONPIXEL.pl