Stypendia dla najlepszych studentów za wysoką średnią- decyzje po rozpatrzeniu odwołań!!!


Decyzja Rektora nr KG 5510 10/2019 dotycząca przyznania stypendiów dla najlepszych studentów za wysoką średnią na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok akademicki 2019/2020 po rozpatrzeniu odwołań
 

Osoby, które złożyły odwołania, proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się do dziekanatu w celu odebrania decyzji Rektora. Pozostałe osoby proszone są o zgłaszanie się do dziekanatu od dnia 18 listopada br. w celu odebrania decyzji Rektora.design by : LEMONPIXEL.pl