dr Jana Rychterova - wizyta stypendystki w Zakładzie Filologii

W dniach 9 – 12 maja gościła w Zakładzie Filologii p. dr Jana Rychterova, stypendystka programu Erasmus+ reprezentująca Zakład Filologii Angielskiej Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Pani doktor przeprowadziła zajęcia ze studentami pierwszego, drugiego oraz trzeciego roku filologii angielskiej oraz była obserwatorem zajęć odbywających się w laboratorium językowym. Pani Jana Rychterova bardzo wysoko oceniła poziom kompetencji językowych studentów filologii, była pod wrażeniem lokalizacji Uczelni oraz bazy dydaktycznej. Dziękujemy i zapraszamy ponownie!


design by : LEMONPIXEL.pl