Druki do pobrania

Ważne!
Słuchacz studiów podyplomowych składa:
1 egz. pracy w miękkiej oprawie koloru granatowego, druk dwustronny;
1 egz. pracy na płycie CD. Płytę należy opisać wg wzoru (patrz poniżej-dokumenty do pobrania) i złożyć w kopercie B5, z nadrukiem strony tytułowej pracy. 

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW:

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Opis płyty  (elektroniczną wersję pracy dyplomowej należy złożyć opisaną wg przedstawionego wzoru, w kopercie B5) 

Oświadczenie autora i promotora pracy dyplomowej (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)
design by : LEMONPIXEL.pl