Egzamin dyplomowy

DODATKOWY EGZAMIN DYPLOMOWY>>> Zarządzenie nr 10 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 07.09.2021
WAŻNE!

1. W roku akademickim 2020/2021 egzamin dyplomowy odbywać się będzie w ramach bezpośredniego kontaktu studenta i komisji egzaminacyjnej (na terenie Uczelni) z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

2. Dopuszcza się – w uzasadnionych i indywidualnych przypadkach – organizację egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych poza siedzibą Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10.05.2021 r.
w sprawie: ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021

WAŻNE!!!
Po złożeniu pracy dyplomowej i dopełnieniu wszystkich formalności, każdy student zostanie poinformowany przez dziekanat o godzinie swojego egzaminu dyplomowego.


Pytania na egzamin dyplomowy 2020 - event i kreowanie wizerunku


 
design by : LEMONPIXEL.pl