Egzamin dyplomowy

Zarządzenie nr 10/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 11.05.2020 r.
w sprawie: procedury złożenia pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademcikim 2019/2020

WAŻNE!

1. W roku akademickim 2019/2020 egzamin dyplomowy odbywać się będzie w ramach bezpośredniego kontaktu studenta i komisji egzaminacyjnej (na terenie Uczelni) z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

2. Dopuszcza się – w uzasadnionych i indywidualnych przypadkach – organizację egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych poza siedzibą Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 19/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie: ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych w miesiący październiku na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2019/2020

WAŻNE!!!
Po złożeniu pracy dyplomowej i dopełnieniu wszystkich formalności, każdy student zostanie poinformowany przez dziekanat o godzinie swojego egzaminu dyplomowego.


Pytania na egzamin dyplomowy 2020 - event i kreowanie wizerunku


 
design by : LEMONPIXEL.pl