WYNIKI REKRUTACJI - TERMIN ZEBRANIA ORGANIZACYJNEGO!!!

Wyniki I etapu rekrutacji (01.08.2018):
Lista osób przyjętych na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska z językiem biznesu


Wyniki II etapu rekrutacji:
Lista osób przyjętych na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska z językiem biznesu (03.09.2018)

Lista osób przyjętych na kierunek pedagogika ze specjalnością resocjalizacja z kryminologią (18.09.2018)


Wyniki III etapu rekrutacji (27.09.2018r):
Lista osób przyjętych na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska z językiem biznesu
Lista osób przyjętych na kierunek filologia ze specjalnością filologia germańska z językiem biznesu

Lista osób przyjętych na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością event i kreowanie wizerunku
Lista osób przyjętych na kierunek pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Lista osób przyjętych na kierunek pedagogika ze specjalnością resocjalizacja z kryminologią


Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku odbędzie się dnia 28 września 2018 r. w sali nr 12 (budynek nr 11) o godz. 12:00 - obecność obowiązkowa.


Nieuruchomione specjalności - listy:
filologia ze specjalnością filologia angielska nauczycielska
filologia
ze specjalnością filologia germańska z realiznawstwem

dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością promocja w turystyce górskiej

pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


 
Uczelnia nie udziela informacji o wynikach telefonicznie, ze względu na obowiązującą Ustawę o ochronie danych osobowych.
 


design by : LEMONPIXEL.pl