I roczniki - odbiór legitymacji!!!

Odbiór legitymacji studenckich będzie możliwy od dnia 10.10.2019 r. (czwartek) w dziekanacie WNHiS w godz. 09:00-14:00.design by : LEMONPIXEL.pl