II I III roczniki - stypendia za wyniki w nauce!!!

Szanowni Studenci,
na tablicy przed dziekanatem WNHiS zostały wywieszone listy osób typowanych do otrzymania stypendium za wyniki w nauce.
Osoby te proszone są o sprawdzenie wysokości średnich, potwierdzenie ich w dziekanacie oraz złożenie załączników nr 9 i 5 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW (druk dostępny na stronie internetowej) do dnia 20.10.2017 r.                    

 


design by : LEMONPIXEL.pl