Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych

Cel studiów podyplomowych:

 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach biznesowych i turystycznych
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności językowe umożliwiające funkcjonowanie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z biznesem i obsługą ruchu turystycznego, które współpracują z partnerami z krajów niemieckojęzycznych.

Słuchacze zostaną zapoznani ze specjalistycznym słownictwem z zakresu biznesu i turystyki, co umożliwi im tworzenie oraz rozumienie typowych tekstów pisanych ze sfery biznesu i turystyki, aktywne branie udziału w negocjacjach oraz nawiązywanie kontaktów. Oprócz wiedzy i umiejętności językowych słuchacze nabędą kompetencje w zakresie gospodarki i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz marketingu i PR.

 

Do kogo studia podyplomowe są adresowane:

Studia podyplomowe Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych skierowane są do:

 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka biznesu krajów niemieckiego obszaru językowego oraz w turystyce;
 • pracowników izb gospodarczych, urzędów gminnych i powiatowych, realizujących wymianę gospodarczą, kulturalną, promujących działania w ramach współpracy z niemieckimi/austriackimi/szwajcarskimi miastami partnerskimi;
 • pracowników filii niemieckich przedsiębiorstw już istniejących lub nowo otwierających się, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, myślących o polepszeniu swojej perspektywy zawodowej;
 • pracowników firm turystycznych, ośrodków wellness, parków rozrywki, biur podróży i biur turystycznych, chcących podnieść zarówno standardy swoich usług jak i kwalifikacje zawodowe.
 • osób już pracujących w szeroko pojętej branży hotelarsko-turystycznej, które dzięki zdobyciu nowych kompetencji językowych i interkulturowych chciałyby awansować;
 • osób prowadzących własną działalność hotelarsko-turystyczną lub agroturystyczną ukierunkowaną na niemieckojęzycznych klientów;
 • osób deklarujących znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1.

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych: 2 semestry.
Koszt studiów: 1250 zł za 1. semestr; CENA PROMOCYJNA w związku z uruchomieniem I edycji studiów.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 • Oświadczenie kandydata dot. poziomu biegłości językowej druk oświadczenia.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl