Komisje wydziałowe

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik- Przewodniczący

dr Elżbieta Zieja - Koordynator wydziałowy ds. jakości kształcenia

dr Elżbieta Zieja - nauczuciel akademicki z kierunku pedagogika

dr Jerzy Widerski - nauczyciel akademicki z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska - nauczyciel akademicki z kierunku filologia

Joanna Morańska - przedstawiciel samorządu studentów z kierunku pedagogika

Krzysztof Lewandowski- przedstawiciel samorządu studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Patrycja Wegner - przedstawiciel samorządu studentów z kierunku filologia

Interesariusze zewnętrzni, tj. przedstawiciele pracodawców po jednym z danego kierunku kształcenia
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika

1)   dr Elżbieta Zieja – Przewodnicząca

2)   dr hab. Marek Heine

3)   dr hab. Maciej Kołodziejski

4)   dr hab. Mirosław Kowalski

5)   dr Leszek Albański

6)   dr Anna Dzikomska-Kaczan

7)   dr Janusz Maj

8) dr Beata Miedzińska

9)  dr Mirosław Zdulski

10)  mgr Renata Chmielewska - interesariusz zewnętrzny

11)  mgr Joanna Konopka - interesariusz zewnętrzny

12)  mgr Wojciech Łabun - interesariusz zewnętrzny

13)  mgr Alicja Tyrawa - interesariusz zewnętrzny

14)  Kornel Musiał - student

15)  Wiesław Szczęśniak - student

16)  Teresa Wysoczańska - student
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

1)  dr Marcelina Szewczuk-Sadowska – Przewodnicząca

2)   prof. Lucjan Puchalski

3)   prof. Anna Michońska-Stadnik

4)   dr hab. Teresa Bruś

5)   dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski

6)   dr Katarzyna Sradomska

7)   dr Stefan Ludwin

8)   dr Józef Zaprucki

9)   mgr Małgorzata Byler - interesariusz zewnętrzny

10)   mgr Magdalena Pabian - interesariusz zewnętrzny

11)  mgr Jolanta Ratyńska - interesariusz zewnętrzny

12)  mgr Julita Zaprucka - interesariusz zewnętrzny

13)  Kamila Ejzenberg - student

14)  Patrycja Wegner - student

15)  Ewa Rzempała - student

16)  Cezary Trościanko - student

17) Magdalena Załoga - student
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

1)   dr Jerzy Widerski – Przewodniczący

2)   prof. Franciszek Mroczko

3)   dr Ilona Biernacka-Ligięza

4)   dr hab. Aleksander Woźny

5)   dr Katarzyna Giereło-Klimaszewska

6)   dr Janusz Maj

7)   dr Oliwia Tarasewicz-Gryt

8)   dr Mirosław Zdulski

9)   mgr Daniel Antosik - interesariusz zewnetrzny

10) mgr Edyta Bagrowska - interesariusz zewnętrzny

11)  mgr Piotr Iwaniec - interesariusz zewnętrzny

12) mgr Małgorzata Kozińska - interesariusz zewnętrzny

13) mgr Tomasz Nykiel - interesariusz zewnętrzny

14) mgr Cezariusz Wiklik - interesariusz zewnętrzny

15) mgr Maciej Wowk - interesariusz zewnętrzny

16) Rafał Piątkowski - student

17) Karolina Sułkowska - student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FINANSÓW I ROZWOJU

dr Beata Telążka - Przewodnicząca
dr Leszek Albański
prof. Marian Ursel
dr Józef Zaprucki
 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr Beta Telążka - Dziekan
prof. Anna Michońska-Stadnik
dr Elżbieta Zieja
dr Jerzy Widerski

design by : LEMONPIXEL.pl