Komisje wydziałowe

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik- Koordynator Wydziałowy ds. Jakości Kształenia - Przewodnicząca

dr Elżbieta Zieja - Z-ca Przewodniczącej

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

dr Jacek Trembecki

mgr Ida Wrzesień

mgr Małgorzata Byler

mgr Małgorzata Gorzelak

mgr Krzysztof Wojtas

Sandra Guziak

Cezary Korba

Joanna Maguda

Daria Mysza

Zarządzenie nr 17/2020 Dziekan WNHiS z dnia 18.09.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika

 dr Elżbieta Zieja – Przewodnicząca

 dr Fryderyk Drejer

 mgr Jolanta Brejdak

 mgr Małgorzata Gorzelak

 mgr Wojciech Łabun

 mgr Beata Sosulska-Baran

 Karolina Brejdak

 Sandra Guziak

 Karolina Wodecka
 Beata Rynkiewicz
 Beata Świątek
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

 mgr Ida Wrzesień – Przewodnicząca

 prof. Anna Michońska-Stadnik

 dr Katarzyna Sradomska

 dr Józef Zaprucki

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

 mgr Małgorzata Byler

 mgr Jolanta Ratyńska

 Mateusz Harasim

 Joanna Maguda

 Daria Mysza

 Krzysztof Sobol

 Dawid Wolak

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 dr Elżbieta Zieja - Przewodnicząca

 dr Paweł Greń

 dr Jacek Trembecki

 mgr Krzysztof Wojtas

 Aleksandra Dąbrowska

 Cezary Korba


Zarządzenie nr 18/2020 Dziekan WNHiS z dnia 18.09.2020 r. w sprawie powołania Zespołów dr Jakości Kształcenia.
Zarządzenie nr 23/2020 Dziekan WNHiS z dnia 09.11.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana nr 18/2020  18.09.2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FINANSÓW I ROZWOJU


 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH


 

design by : LEMONPIXEL.pl