Komisje wydziałowe

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik- Przewodniczący

dr Elżbieta Zieja - Koordynator wydziałowy ds. jakości kształcenia

dr Elżbieta Zieja - nauczuciel akademicki z kierunku pedagogika

dr Jerzy Widerski - nauczyciel akademicki z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska - nauczyciel akademicki z kierunku filologia

Katarzyna Wacławczyk - przedstawiciel samorządu studentów z kierunku pedagogika

Piotr Piktel- przedstawiciel samorządu studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Gabriela Gola - przedstawiciel samorządu studentów z kierunku filologia

Interesariusze zewnętrzni, tj. przedstawiciele pracodawców po jednym z danego kierunku kształcenia
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika

1)   dr Elżbieta Zieja – Przewodnicząca

2)   dr hab. Maciej Kołodziejski

3)   dr Leszek Albański

4)   dr Beata Miedzińska

5)   dr Karol Morawski

6)  dr Mirosław Zdulski

7)  mgr Renata Chmielewska - interesariusz zewnętrzny

8)  mgr Joanna Konopka - interesariusz zewnętrzny

9)  mgr Wojciech Łabun - interesariusz zewnętrzny

10)  mgr Maria Silbert-Salabura - interesariusz zewnętrzny

11)  Daniel Olszowy- student

12)  Katarzyna Wacławczyk - student
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

1)  dr Marcelina Szewczuk-Sadowska – Przewodnicząca

2)   prof. Lucjan Puchalski

3)   prof. Anna Michońska-Stadnik

4)   dr hab. Teresa Bruś

5)   dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski

6)   dr Katarzyna Sradomska

7)   dr Stefan Ludwin

8)   dr Józef Zaprucki

9)   mgr Małgorzata Byler - interesariusz zewnętrzny

10)   mgr Magdalena Pabian - interesariusz zewnętrzny

11)  mgr Jolanta Ratyńska - interesariusz zewnętrzny

12)  mgr Julita Zaprucka - interesariusz zewnętrzny

13)  Gabriela Gola - student

14)  Natalia Lipka - student

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

1)   dr Jerzy Widerski – Przewodniczący

2)   prof. Marian Ursel

3)   dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

4)   dr hab. Katarzyna Szalonka

5)   dr hab. ALeksander Woźny

6)   dr Adam Banaszkiewicz

7)  dr Karol Morawski

8)   dr Oliwia Tarasewicz-Gryt

9)   dr Jacek Trembecki

10)   dr Mirosław Zdulski

11) mgr Edyta Bagrowska - interesariusz zewnętrzny

12)  mgr Piotr Iwaniec - interesariusz zewnętrzny

13) mgr Małgorzata Kozińska - interesariusz zewnętrzny

14) mgr Zbigniew Rzońca - interesariusz zewnętrzny

15) mgr Maciej Wowk - interesariusz zewnętrzny

16) Piotr Piktel - student

17) Tomasz Żylewicz - student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FINANSÓW I ROZWOJU

dr Beata Telążka - Przewodnicząca
dr Leszek Albański
prof. Marian Ursel
dr Józef Zaprucki
 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr Beta Telążka - Dziekan
prof. Anna Michońska-Stadnik
dr Elżbieta Zieja
dr Jerzy Widerski

design by : LEMONPIXEL.pl