Konferencja historycznoliteracka "Motyw gór w liryce niemieckiej XIX i XX wieku"
Zakład Dydaktyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

zapraszają na
konferencję historycznoliteracką

Motyw gór w liryce niemieckiej XIX i XX wieku

połączoną z prezentacją antologii „Ranek w górach. Sudety w poezji niemieckiej” i zbioru wierszy pisarki niemieckiej Stefanie Kemper „rzepak kołysze się na wietrze” z udziałem autorki (wiersze w przekładzie studentów Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)

Termin: 17 maja 2019 r.

Miejsce: Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze, ul. Michałowicka 32

Kierownictwo sympozjum: dr Jan Pacholski

Program

15.00 Jan Pacholski (Uniwersytet Wrocławski): Karkonosze – protestanckie i oświecone?

15.15 Dorota Nowicka (Uniwersytet Wrocławski): „Królowa Sudetów” na pograniczu – Śnieżka u Theodora Körnera

15.30 Anna Pigoń (Uniwersytet Wrocławski): „Królowa Sudetów” na pograniczu – Śnieżka u Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego

15.45 Anna Brzezińska-Winkiel (Uniwersytet Wrocławski): „Królowa Sudetów” na pograniczu – Śnieżka u Karela Hynka Máchy

16.00 Recytacje wierszy poetów niemieckich o Sudetach w przekładzie studentów Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pokaz fotografii Doroty Nowickiej i Jana Pacholskiego; prezentacja antologii „Ranek w górach. Sudety w poezji niemieckiej” (moderacja: Dorota Nowicka)

16.30 Spotkanie z poetką Stefanie Kemper. Prezentacja książki „rzepak kołysze się na wietrze”. Recytacje wierszy Poetki w przekładzie studentów Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (moderacja: Kacper Monczar i Radosław Nowakowski)design by : LEMONPIXEL.pl