Kwalifikacje pedagogiczne

Studia realizowane w ramach współpracy KPSW w Jeleniej Górze oraz Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.
Termin rozpoczęcia studiów: 21 października 2016 r.
Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała w Świdnicy.
design by : LEMONPIXEL.pl