LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO DLA STUDENTÓW 1 ROKU

Studenci pierwszego roku, którzy do 23 stycznia do godz. 14.00 nie
wypełnią deklaracji wyboru języka, zostaną przypisani do grup językowych, w których jest wolne miejsce.

Koordynator ds. języków obcych
Marcelina Szewczuk-Sadowska


design by : LEMONPIXEL.pl