Lista studentów dot. przyznania stypendiów dla najlepszych studentów za wysoką średnią oraz stypendiów sportowych


Stypendia za wysoką średnią
Stypendia sportowe


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Rektora wnoszone w terminie do 9 listopada 2018 roku za pośrednictwem Dziekana.

PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ POWYŻSZY WYKAZ OSÓB ORAZ KWOTA STYPENDIUM MOGĄ ULEC ZMIANIE.

 design by : LEMONPIXEL.pl