Lista osób proponowanych do stypendium dla najlepszych studentów

Lista osób proponowanych do stypendium dla najlepszych studentów:

II FA
III FA
II FG
III FG
II PED
III PED
II DZiKS
III DZiKS - aktualizacja 11.10.2018 r.


Osoby typowane do otrzymania stypendium za wyniki w nauce proszone są o sprawdzenie wysokości średnich, potwierdzenie ich w dziekanacie oraz złożenie załączników nr 9 i 5 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KPSW (druk dostępny na stronie internetowej) do dnia 19.10.2018 r.


design by : LEMONPIXEL.pl