Możliwości zatrudnienia

 

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

moduł specjalnościowy na kierunku
Pedagogika

Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach oraz innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, a także nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.

  • przedszkola, zespoły lub punkty przedszkolne (publiczne i niepubliczne)
  • szkoły podstawowe i świetlice szkolne (publiczne i niepubliczne)
  • placówki pomocy dziecku i jego rodzinie
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • centralne urzędy administracji państwowej (kuratoria oświaty i ministerstwa)
  • zespoły obsługi jednostek oświatowych
  • instytucje organizujące czas wolny dla dzieci
  • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci i inne instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl