Możliwości zatrudnienia

 

Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym

nowa specjalność na kierunku Pedagogika

 

 

Absolwent specjalności resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym może podejmować zatrudnienie w placówkach typu resocjalizacyjnego (zakłady poprawcze, zakłady karne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze), jak również w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego (w służbach, inspekcjach i funkcjonujących strażach), w zespołach zarządzania kryzysowego (szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego).

Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich może podejmować pracę w szkole, prowadząc zajęcia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
 

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl