Możliwości zatrudnienia

 

Resocjalizacja z psychologicznym przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

nowa specjalność na kierunku Pedagogika

 

 

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez Niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną takich jak:

  •  straż miejska,
  • ośrodki uzależnień,
  • streetworking,
  • domy kultury,
  • instytucje samorządowe,
  • asystent rodziny,
  • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • pedagog,
  • policjant,
  • pedagog i wychowawca w szkołach oraz placówkach pozaszkolnych, oraz szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych.

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl