Możliwości zatrudnienia

 

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka

specjalność na kierunku Pedagogika

 

 

 

 Absolwenci kierunku pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka posiadają kwalifikacje m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami, nie tylko edukacyjnymi. Uzyskują także uprawnienia w obszarze wspomagania rozwoju dziecka. Daje to możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, także o zaburzonym rozwoju np. w:

przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji,

ośrodkach rehabilitacji dziennej i innych placówkach ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży,

placówkach integracyjnych i specjalnych dla dzieci i młodzieży.
 

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl