O specjalności


Korespondent sytuacji kryzysowych
i konfliktów zbrojnych
nowa specjalność na kierunku Dziennikarstwo
   i komunikacja społeczna

Rolą dziennikarza jest opisywanie otaczającego nas świata, przynoszenie informacji

Wojciech Jagielski


Specjalność Korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych to unikatowy profil w skali krajowej. Nie musisz kończyć studiów takich jak wszyscy - bądź pierwszym absolwentem naszego kierunku.


Studia licencjackie w specjalności Korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych ukierunkowują uwagę studentów na bardzo specyficzny obszar działań i aktywności dziennikarskiej, jaką jest profesjonalna i merytoryczna komunikacja społeczna w szeroko pojętej sytuacji kryzysowej, w tym również w konfliktach zbrojnych i podczas wojny.

Ta gałąź profesji dziennikarskiej wymaga specyficznego i specjalistycznego wykształcenia. Z jednej strony merytorycznego, związanego ze zrozumieniem i interpretowaniem zjawisk społecznych i politycznych, pojawiających się w sytuacji kryzysowej, konflikcie i na wojnie oraz międzynarodowym prawem humanitarnym. Z drugiej strony – specyfika ta wymaga operowania takimi gatunkami i działania w takich warunkach, jakie nie są dane pozostałym dziennikarzom.

Z tego też względu treści kształcenia dostarczają studentowi wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych i personalnych dotyczących: komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, sposobów wpływania na odbiorcę oraz zagadnień związanych ze specyfiką poszczególnych mediów w tym również społecznościowych.
 

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

 

Specjalność zobrazowana jest następującymi grafikami:

• Kadr z filmu "Jeszcze dzień życia" powstającego na bazie książki Ryszarda Kapuścińskiego, reżyserują Raul de la Fuente i Damian Nenow,
• “Targeted homes” autor: Taha, Age 13 or 14, The Conflict in Darfur Through Children’s Eyes, Human Rights Watch.
• Prace plastyczne nagrodzone i wyróznione podczas finału eliminacji wojewódzkich woj. wielkopolskiego Ogólopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy     Pożarom" 2014, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
• Dzień Dziecka: "Jak najmłodsi widzą służbę zdrowia?" Woskowuy Instytut Medyczny

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl