O specjalności

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna

specjalność na kierunku Pedagogika

 

 

 Specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna umożliwia poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci i młodzieży, a ponadto przygotowuje do dokonywania drogą zabiegów resocjalizujących zmian w postawach dzieci i młodzieży, które utrudniają im bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku społecznym. Ich najważniejszym celem jest wyposażenie studentów w teoretyczne i metodyczne podstawy przygotowujące do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.
 

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl