O profilu

 

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

profil na kierunku
Pedagogika

 

 

  „Mierząc się z przeszkodą człowiek poznaje siebie”.

Profil pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna   umożliwia poznanie metody realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pierwszym etapie edukacji dziecka czyli w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program profilu pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, a także zarządzania placówką przedszkolną. Dobór treści pozwala na kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią wykonywanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących i terapeutycznych.

Równoległa teoretyczna i praktyczna forma kształcenia wyrabia w studentach zdolność prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych m.in. trafnej identyfikacji potrzeb dziecka, zasad doboru oraz wykorzystania środków dydaktycznych i metod oddziaływania, a także przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, scenariuszy zabaw i zajęć oraz planów współpracy z rodzicami.

Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach oraz innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, a także nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.
 

O profilu

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl