O specjalności

 

Resocjalizacja z psychologicznym przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

nowa specjalność na kierunku Pedagogika

 

 

 „Pomagamy i chronimy”    

Specjalność Resocjalizacja z psychologicznym  przygotowaniem do służb mundurowych , posiada przygotowanie (teoretyczne i praktyczne),

Na tej specjalności nabędziesz  wiedzę o występujących w społeczeństwie patologiach społecznych, a w szczególności o systemach, metodach i formach pracy profilaktycznej, terapeutycznej oraz resocjalizacyjno-penitencjarnej

Ponadto te studia pozwolą Ci pozyskać wiedzę  na temat uzależnień i współuzależnień oraz  umiejętności w stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego,  i udzielania  pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od środków toksycznych (alkoholu, narkotyków) oraz zachowań (m.in. uzależnionym od: Internetu, telefonów komórkowych, solarium, seksu, gier hazardowych i komputerowych
 

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl