O specjalności

 

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka

specjalność na kierunku Pedagogika

 

 

 

 „Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepszym”.
                                                                                                                                 Janusz Korczak

Absolwenci studiów pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka są wyposażeni w kompetencje pozwalające zarówno na inicjowanie jak i planowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnozy i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Absolwenci dysponują wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie oddziaływań wspomagających i stymulujących rozwój dzieci i młodzieży (również z deficytami i dysharmoniami rozwojowymi). Absolwenci potrafią: dokonać diagnozy pedagogicznej, konstruować programy terapeutyczne oraz realizować je w pracy z dziećmi i młodzieżą. Podejmują działania mające na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrafią efektywnie współpracować zarówno z ich rodzinami, jak i ze specjalistami. Absolwenci korzystają z różnorodnych źródeł informacji, również w języku obcym, dzięki czemu pogłębiają i aktualizują swoją wiedzę i umiejętności. Wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl