Ogłoszenia

I ROK FIZJOTERAPIA - JĘZYK OBCY

Osoby, które 29 września nie wypełniły deklaracji wyboru języka obcego,
będą miały taką możliwość 2 października o godz. 8.30 w trakcie wykładu z socjologii.
Brak deklaracji oznacza przypisanie do grupy językowej, w której będzie  miejsce.
 
design by : LEMONPIXEL.pl