Ogłoszenia kierownika zakładu

Kierownik Zakładu Peadagogiki - dr Elżbieta Zieja
a-mail: elzbieta.zieja@kpswjg.pl
nr tel. 75 64 53 301
pok. 114 bud. 11 
design by : LEMONPIXEL.pl