Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Aktualnie, studia realizowane są w ramach współpracy KPSW w Jeleniej Górze oraz Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.
Termin rozpoczęcia studiów: 15 grudnia 2018 r.
Planowany termin zakończenia studiów: 10 stycznia 2020 r.
Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała w Świdnicy.


Uczelnia nie będzie prowadziła naboru na studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna od roku akademickiego 2019/2020.

 

  

design by : LEMONPIXEL.pl