Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia
  • Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

Studia trwają 3 semestry.
Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Koszt studiów: 1100 zł za 1 semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze współpracuje z siedzibą Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy. W związku z tym uzależniamy realizację zajęć dydaktycznych od miejsca zamieszkania większej ilości kandydatów na studia.  

design by : LEMONPIXEL.pl