O module specjalnościowym

 

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

moduł specjalnościowy na kierunku
Pedagogika

"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil" .
                                                                                                                                                                                        Janusz Korczak          

Moduł specjalnościowy pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego  umożliwi Ci  poznanie metod realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pierwszym etapie edukacji dziecka czyli w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Program modułu specjalnościowego pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, a także zarządzania placówką przedszkolną.

Dobór treści pozwala na kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią wykonywanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących i terapeutycznych.

W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do interdyscyplinarnego widzenia rzeczywistości oraz zajęć integrujących wiedzę z umiejętnościami.

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

 
design by : LEMONPIXEL.pl