Drukuj Poleć znajomemu Tagi 7

Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej

Trwają 3 semestry. Słuchacze realizują 485 godzin zajęć w tym 120 godzin praktyki. Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji. uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie 25 kandydatów.

Koszt studiów wynosi 3 000 złotych.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik lub luty roku kalendarzowego.

Uwaga!!!Zajęcia odbywają się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze lub w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.

 

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, (lub II stopnia) z przygotowaniem pedagogicznym i określonymi predyspozycjami
i uzdolnieniami muzyczno-rytmicznymi.

 

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z muzyki i rytmiki
w przedszkolu.

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie muzyki i rytmiki w edukacji przedszkolnej jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń
(po złożeniu wymaganych dokumentów).

WYMAGANE DOKUMENTY:

·        Wypełnione podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny także w dziekanacie WNHiS).

·        Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.

·        Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.

 

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18 (budynek
nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.