Drukuj Poleć znajomemu Tagi 7

Rewalidacja. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Trwają 3 semestry. Słuchacze realizują 515 godzin. Przewiduje się, że odbywać się będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji. Uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie 23 kandydatów.

Koszt studiów wynosi 3 300 złotych.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik lub luty roku kalendarzowego.

Uwaga!!!Zajęcia odbywają się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze lub w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadać tytuł zawodowy licencjata lub magistra.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do:

- organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach dla dorosłych

- pracy z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Rekrutacja na studia podyplomowe: Rewalidacja. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (po złożeniu wymaganych dokumentów).

WYMAGANE DOKUMENTY:

·        Wypełnione podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny także w dziekanacie WNHiS).

·        Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.

·        Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18
(budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.