Drukuj Poleć znajomemu Tagi 7

Wiedza o społeczeństwie

                   Studia nadają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Przeznaczone są dla nauczycieli – absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli studia o profilu humanistycznym i mają przygotowanie pedagogiczne. Program studiów zawiera zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne dotyczące współczesnych społeczeństw.  

                   Studia rozpoczną się w m-cu lutym 2017 r. i realizowane będą przez 3 semestry, obejmując 350godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) i 60godzin praktyki nauczycielskiej. Koszt studiów - 3.300 zł

                   Absolwent studiów będzie przygotowany merytorycznie do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, w zreformowanej szkole. Nabędzie kompetencje do realizacji zadań dydaktycznych związanych z nauczanym przedmiotem, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania jego programu do potrzeb i możliwości uczniów.

                   Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych zgodna jest ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku).