Plany studiów oraz karty przedmiotów

Plan studiów - Pedagogika - nabór 2018/2019, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Plan studiów - Pedagogika - nabór 2018/2019, specjalność: resocjalizacja z kryminologią
Plan studiów - Pedagogika - nabór 2017/2018, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Plan studiów - Pedagogika - nabór 2017/2018, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Plan studiów - Pedagogika - nabór, 2016/2017, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

KARTY PRZEDMIOTÓW DOSTĘPNE TYLKO NA TERENIE KAMPUSU KPSW!!!

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2016/2017, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

1. moduł podstawowy - obowiązkowy
2. moduł rozszerzający - ograniczonego wyboru
3. moduł swobodnego wyboru
4. moduł dyplomowy
5. moduł specjalnościowy - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2017/2018, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

1. moduł przedmiotów podstawowych  - obowiązkowych i ograniczonego wyboru
2. moduł dyplomowy
3. moduł specjalnościowy - pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2017/2018, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

1. moduł przedmiotów podstawowych  - obowiązkowych i ograniczonego wyboru
2. moduł dyplomowy
3. moduł specjalnościowy - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2018/2019, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

1. moduł przedmiotów podstawowych  - obowiązkowych i ograniczonego wyboru
2. moduł dyplomowy
3. moduł specjalnościowy - pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2018/2019, specjalność resocjalizacja z kryminologią

1. moduł przedmiotów podstawowych  - obowiązkowych i ograniczonego wyboru
2. moduł dyplomowy
3. moduł specjalnościowy - resocjalizacja z kryminologią

design by : LEMONPIXEL.pl