Plany studiów oraz karty przedmiotów

Plan studiów - Pedagogika - nabór 2020/2021
Plan studiów - Pedagogika - nabór 2019/2020, moduł specjalnościowy: resocjalizacja z kryminologią
Plan studiów - Pedagogika - nabór 2018/2019, moduł specjalnościowy: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Plan studiów - Pedagogika - nabór 2018/2019, moduł specjalnościowy: resocjalizacja z kryminologią
Plan studiów - Pedagogika - nabór 2017/2018, moduł specjalnościowy: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

 

KARTY PRZEDMIOTÓW DOSTĘPNE TYLKO NA TERENIE KAMPUSU KPSW!!!
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2017/2018, moduł specjalnościowy pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

1. moduł przedmiotów podstawowych  - obowiązkowych i ograniczonego wyboru
2. moduł dyplomowy
3. moduł specjalnościowy - pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2017/2018, moduł specjalnościowy pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

1. moduł przedmiotów podstawowych  - obowiązkowych i ograniczonego wyboru
2. moduł dyplomowy
3. moduł specjalnościowy - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2018/2019, prmoduł specjalnościowy pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

1. moduł przedmiotów podstawowych  - obowiązkowych i ograniczonego wyboru
2. moduł dyplomowy
3. moduł specjalnościowy - pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2018/2019, moduł specjalnościowy resocjalizacja z kryminologią

1. moduł przedmiotów podstawowych  - obowiązkowych i ograniczonego wyboru
2. moduł dyplomowy
3. moduł specjalnościowy - resocjalizacja z kryminologią
 

Karty przedmiotów Pedagogika- nabór 2019/2020, moduł specjalnościowy resocjalizacja z kryminologią

 

design by : LEMONPIXEL.pl