Plany studiów oraz karty przedmiotów

Plan studiów - 1. rok filologii angielskiej z językiem biznesu

Plan studiów - 2. i 3. rok filologii angielskiej nauczycielskiej

Plan studiów - 1. rok filologii germańskiej z językiem biznesu

Plan studiów - 2. i 3. rok filologii germańskiej 


KARTY PRZEDMIOTÓW DOSTĘPNE TYLKO NA TERENIE KAMPUSU KPSW.

Karty przedmiotów filologia germańska - nabór 2017/2018 (1.rok) - w przygotowaniu

Moduł kształcenia podstawowego
Moduł kształcenia kierunkowego
Moduł kształcenia ogólnego
Moduł kształcenia specjalnościowego
 

Karty przedmiotów filologia germańska - nabory: 2015/2016 (2.rok), 2016/2017 (3.rok)

Przedmioty podstawowe:obowiązkowe i ogólnouczelniane ograniczonego wyboru

Przedmioty kierunkowe: obowiązkowe i kierunkowe do wyboru

Przedmioty kształcenia ogólnego: obowiązkowe, ogólnouczelniane swobodnego wyboru i ograniczonego wyboru, kierunkowe do wyboru

Karty przedmiotów filologia angielska - nabór 2017/2018 (1.rok) - w przygotowaniu

Moduł kształcenia podstawowego
Moduł kształcenia kierunkowego
Moduł kształcenia ogólnego
Moduł kształcenia specjalnościowego


Karty przedmiotów filologia angielska - nabory: 2015/2016 (2. rok), 2016/2017 (3. rok)

Przedmioty podstawowe:obowiązkowe i ogólnouczelniane ograniczonego wyboru

Przedmioty kierunkowe: obowiązkowe i kierunkowe do wyboru

Przedmioty kształcenia ogólnego: obowiązkowe, ogólnouczelniane swobodnego wyboru i  oraniczonego wyboru, kierunkowe do wyboru

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego: obowiązkowe i kierunkowe do wyboru

 

design by : LEMONPIXEL.pl