Praca dyplomowa/druki do pobrania

Informacje dla dyplomantów studiów podyplomowych w zakresie Rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW:

Zasady dyplomowania


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Opis płyty  

Oświadczenie autora i promotora pracy dyplomowej (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)

 
design by : LEMONPIXEL.pl