Praca dyplomowa/druki do pobrania

Informacje dla dyplomantów studiów podyplomowych w zakresie Rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW:

Zasady dyplomowania

Pracę dyplomową słuchacz składa w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w ilości - 2 egzemplarzy.

1 egz. - w miękkiej oprawie koloru granatowego - druk dwustronny

1 egz. – na płycie CD (płyta opisana zgodnie z załączonym wzorem, włożona  w kopertę B5)

Strona tytułowa pracy dyplomowej
Opis płyty  

Oświadczenie autora i promotora pracy dyplomowej (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej).

Ostateczny termin składania prac dyplomowych: 29.03.2018 r. 
 (30.03.2018 dziekanat będzie nieczynny).Pracę należy złożyć w dziekanacie WNHiS. Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-14.00.
 

Terminarz obrony pracy dyplomowej - 12.04.2018 r. (czwartek), s. 113
Godzina 10:00 – 11:00

  1. Przewodniczący – dr L. Albański
  2. Promotor – dr E. Zieja
  3. Recenzent – dr U. Gałęska

Godzina 11:15- 12:15

  1. Przewodniczący – dr L. Albański
  2. Promotor – dr U. Gałęska
  3. Recenzent – dr E. Zieja

 

design by : LEMONPIXEL.pl