Praca dyplomowa/druki do pobrania

Informacje dla dyplomantów studiów podyplomowych w zakresie Rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW:

Zasady dyplomowania

Pracę dyplomową słuchacz składa w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w ilości - 2 egzemplarzy.

1 egz. - w miękkiej oprawie koloru granatowego - druk dwustronny

1 egz. – na płycie CD (płyta opisana zgodnie z załączonym wzorem, włożona  w kopertę B5)


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Opis płyty  

Oświadczenie autora i promotora pracy dyplomowej (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej). 

 

design by : LEMONPIXEL.pl