Praca dyplomowa

Zarządzenie nr 7/2019 Dziekan WNHiS z dnia 18.04.2019r., w sprawie terminu złożenia pracy dyplomowej oraz terminu dyplomowego na WNHiS w roku akademickim 2018/2019.

Zasady dyplomowania


Ważne!
Do dnia 10.06.2019 roku w dziekanacie nalezy złożyć:
1 egz. pracy w miękkiej oprawie koloru granatowego, druk jednostronny; 
1 egz. pracy w miękkiej oprawie koloru granatowego, druk dwustronny;
1 egz. pracy na płycie CD. Treść pracy musi zostać zapisana w dwóch formatach: PDF oraz DOC lub DOCX, według wzoru: imię i nazwisko autora pracy_tytuł pracy dyplomowej. Płytę należy opisać wg wzoru (patrz poniżej-dokumenty do pobrania) i złożyć w kopercie B5, z nadrukiem strony tytułowej pracy. 

Do pracy dyplomowej wykonanej w języku obcym (dotyczy studentów filologii angielskiej oraz filologii germańskiej) student załącza streszczenie w języku polskim.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
design by : LEMONPIXEL.pl