Praca dyplomowa

Ważne!
Do dnia 10.06.2019 roku w dziekanacie nalezy złożyć:
1 egz. pracy w miękkiej oprawie koloru granatowego, druk jednostronny; 
1 egz. pracy w miękkiej oprawie koloru granatowego, druk dwustronny;
1 egz. pracy na płycie CD. Treść pracy musi zostać zapisana w dwóch formatach: PDF oraz DOC lub DOCX. Płytę należy złożyć w kopercie B5, z nadrukiem strony tytułowej pracy.

Zarządzenie nr 7/2019 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18.04.2019 r. w sprawie terminu złożenia pracy dyplomowej oraz terminu egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 19/2018 RWNHiS z dnia 19.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2018/2019

Zasady dyplomowania - Zarządzenie Rektora nr 47/2018 z dnia 17.12.2018 r.
Zasady dyplomowania - Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 47/2018 z dnia 17.12.2018

Uchwała nr 1/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: przyjęcia szczegółowej struktury pracy dyplomowej na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik do Uchwały nr 1/2019 z dnia 25.02.2019 r.
Załącznik 1 do szczegółowej struktury pracy dyplomowej
Załącznik 1a do szczegółowej struktury pracy dyplomowej
Załącznik 2 do szczegółowej struktury pracy dyplomowej

Uchwała nr 2/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: przyjęcia szczegółowych wymagań edytorskich pracy dyplomowej na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik do Uchwały nr 2/2019 z dnia 25.02.2019 r.
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Strona tytułowa pracy licencjackiej

Oświadczenie autora pracy i promotora  (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)

Opis na płytę CD

Zgoda na procedurę antyplagiatową
 
design by : LEMONPIXEL.pl