Praca dyplomowa

Informacje dla dyplomantów studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW:

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Opis płyty (płytę należy złożyć w kopercie B5) 

Oświadczenie autora i promotora pracy dyplomowej (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)
design by : LEMONPIXEL.pl