Praca dyplomowa

Informacje dla dyplomantów studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW:

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Opis płyty (płytę należy złożyć w kopercie B5, z nadrukiem strony tytułowej pracy) 

Oświadczenie autora i promotora pracy dyplomowej (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)


Odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych bedzie możliwy od dnia 7 maja 2018r.
Świadectwo należy odebrać osobiście w dziekanacie WNHiS, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-14.00.


 

design by : LEMONPIXEL.pl