Praktyki

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Uchwała Senatu nr 27/2015 w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki
 Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczenia oraz harmonogramu praktyk (2 egz.). Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 2 dni przed podjęciem praktyk.

1. Zaświadczenie:
FA (NzBMZW): 3 semestr5 semestr, 6 semestr
FA (JB): 5 semestr, 6 semestr
FG (JB): 5 semestr6 semestr
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie, po złożeniu w dziekanacie zaświadczenia oraz  harmonogramu.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

FA. Wykaz proponowanych placówek (kierunek nauczycielski z biznesowym modułem zajęć warsztatowych)
FA i FB. Wykaz proponowanych placówek (kierunek nienauczycielski - język biznesu)

Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):

FA.kierunek (nauczycielski z biznesowym modułem zajęć warsztatowych): część 1, część 2, część 3.
FA.kierunek nienauczycielski (język biznesu)
FG.kierunek nienauczycielski (język biznesu)

PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

Student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.

Ponadto, Studenci filologii angielskiej nauczycielskiej z biznesowym modułem zajęć warsztatowych do dziennika praktyk dołączają:
po 1. części praktyk (sem. 3) - 4. scenariusze zajęć pedagogicznych,
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. konspekty przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych, 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 4. konspekty przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych.

Druk scenariusza zajęć pedagogicznych
Druk konspektu zajęć lekcyjnych


 
design by : LEMONPIXEL.pl