Praktyki zawodowe

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Uchwała Senatu nr 27/2015 w sprawie:  warunków zwalniania studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziału KPSW


WYKAZ DOKUMENTÓW KIERUJĄCYCH STUDENTA NA PRAKTYKĘ:

1. Zaświadczenie: druk 
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach)
4. Porozumienie (otrzymuje student w dziekanacie WNHiS)

Przed podjęciem praktyki, każdy student zobowiązany jest do złożenia w dziekancie WNHiS dokumentu zaświadczenia oraz harmonogramu praktyk.

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

Wykaz proponowanych placówek

Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

KARTA PRZEDMIOTU:

Karta przedmiotu dla kursu praktyka zawodowa


PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

Student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.
 


 
design by : LEMONPIXEL.pl