Praktyki zawodowe

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Uchwała Senatu nr 27/2015 w sprawie:  warunków zwalniania studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziału KPSW

Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW:

Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki (patrz poniżej: karty przedmiotu dla kursu praktyki zawodowe).


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczeniaharmonogramu praktyk (2 egz.). Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 3 dni przed podjęciem praktyk.

1. Zaświadczenie:
PWiP zJA: 3 semestr, 5 semestr, 6 semestr
PED RzK: 6 semestr
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

PWiPzJA. Wykaz proponowanych placówek (wybrana placówka musi realizować naukę języka angielskiego).
PED RzK. Wykaz proponowanych placówek

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):

PWiP zJA: semestr 3, semestr 5, semestr 6
PED RzK: semestr 6

PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.

Ponadto, Studenci do dziennika praktyk dołączają,

PWiP zJA: 

po 1. części praktyk (sem. 3) - 2. scenariusze zajęć pedagogicznych (jeden z obserwacji, drugi z przeprowadzonych zajęć),
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres pedagogiczny), 1. scenariusz przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres nauczania języka angielskiego) 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych, 1. scenariusz przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych (zakres nauczania języka angielskiego) 
 
Druk scenariusza zajęć (zakres pedagogiczny)
Druk scenariusza zintegrowanych zajęć lekcyjnych
Druk scenariusza lekcji języka angielskiego


PED RzK:
3. scenariusze zajęć: (1) obszar opiekuńczo-wychowawczy, (2) obszar profilaktyczny, (3) obszar resocjalizacyjny

Druk scenariusza zajęć 
design by : LEMONPIXEL.pl