Praktyki zawodowe

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Uchwała Senatu nr 27/2015 w sprawie:  warunków zwalniania studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziału KPSW


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczeniaharmonogramu praktyk (2 egz.).  

1. Zaświadczenie:
PWiP5 semestr, 6 semestr
PWiP z JA: 3 semestr, 5 semestr, 6 semestr
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

PED. Wykaz proponowanych placówek

Uwaga Studenci PWiP z JA! Wybrana placówka musi realizować naukę języka angielskiego.


Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):

PWIP: semestr 3, semestr 5, semestr 6
PWiP z JA: semestr 3, semestr 5, semestr 6

PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.
Ponadto do dziennika praktyk należy załączyć:
PWiP oraz PWiP z JA:
po 1. części praktyk (sem. 3) - 2. scenariusze zajęć pedagogicznych (jeden z obserwacji, drugi z przeprowadzonych zajęć),
PWiP:
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć 
PWiP z JA:
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres pedagogiczny), 1. scenariusz przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres nauczania języka angielskiego) 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres pedagogiczny), 1. scenariusz przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres nauczania języka angielskiego) 
 
Druk scenariusza zajęć 
 
design by : LEMONPIXEL.pl