Praktyki zawodowe

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Uchwała Senatu nr 27/2015 w sprawie:  warunków zwalniania studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziału KPSW


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczeniaharmonogramu praktyk (2 egz.). Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 2 dni przed podjęciem praktyk.

1. Zaświadczenie:
PWiP5 semestr, 6 semestr
PWiP z JA: 3 semestr, 5 semestr, 6 semestr
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

PED. Wykaz proponowanych placówek

Uwaga Studenci PWiP z JA! Wybrana placówka musi realizować naukę języka angielskiego.


Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):

PWIP: semestr 3, semestr 5, semestr 6
PWiP z JA: semestr 3, semestr 5, semestr 6

PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.
Ponadto do dziennika praktyk należy załączyć:
PWiP oraz PWiP z JA:
po 1. części praktyk (sem. 3) - 2. scenariusze zajęć pedagogicznych (jeden z obserwacji, drugi z przeprowadzonych zajęć),
PWiP:
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych 
PWiP z JA:
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres pedagogiczny), 1. scenariusz przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres nauczania języka angielskiego) 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych, 1. scenariusz przeprowadzonych samodzielnie zajęć lecyjnych (zakres nauczania języka angielskiego) 
 
Druk scenariusza zajęć (zakres pedagogiczny)
Druk scenariusza zintegrowanych zajęć lekcyjnych
Druk scenariusza lekcji języka angielskiego

 
design by : LEMONPIXEL.pl