Praktyki zawodowe

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW:

Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki (patrz poniżej: karty przedmiotu dla kursu praktyki zawodowe).


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczeniaharmonogramu praktyk (2 egz.). Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 3 dni przed podjęciem praktyk.

1. Zaświadczenie:
PWiP zJA: 3 semestr, 5 semestr, 6 semestr
PED RzK: 6 semestr
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

PWiPzJA. Wykaz proponowanych placówek (wybrana placówka musi realizować naukę języka angielskiego).
PED RzK. Wykaz proponowanych placówek

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):

PWiP zJA: semestr 3, semestr 5, semestr 6
PED RzK: semestr 6

PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.

Ponadto, Studenci do dziennika praktyk dołączają,

PWiP zJA: 

po 1. części praktyk (sem. 3) - 2. scenariusze zajęć pedagogicznych (jeden z obserwacji, drugi z przeprowadzonych zajęć),
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres pedagogiczny), 1. scenariusz przeprowadzonych samodzielnie zajęć (zakres nauczania języka angielskiego) 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 2. scenariusze przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych, 1. scenariusz przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych (zakres nauczania języka angielskiego) 
 
Druk scenariusza zajęć w przedszkolu
Druk scenariusza zajęć w szkolePED RzK:
3. scenariusze zajęć: (1) obszar opiekuńczo-wychowawczy, (2) obszar profilaktyczny, (3) obszar resocjalizacyjny

Druk scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Druk scenariusza zajeć profilaktycznych
Druk scenariusza zajęć resocjalizacyjnych
Program prewencyjny
design by : LEMONPIXEL.pl