Protokoły KWNHiS 2020

Protokół nr 1/2020 KW z dnia 11.03.2020 r.
Załącznik nr 2 do Protokołu KW - opinia w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wyzdaiel Nauk Humanistycznych i Społecznych
System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik nr 3 do Protokołu KW - opinia w sprawie zmiany tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział  Nauk Humanistycznych i Społecznych
Zmiany tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2019/2020
Załącznik nr 4 do Protokołu KW - opinia w sprawie pytań na egzamin dyplomowyc na kierunkach prowadzonych przez Wyzdiał Nauk Humanistycznych i Społecznych, obowiązujących studentów, którzy rozpoczeli studia począwszy od roku akademickiego 2017/2018
Załącznik nr 1 do opinii
Załącznik nr 2 do opinii
Załącznik nr 3 do opinii
Załącznik nr 4 do opinii
Załącznik nr 5 do opinii
Załącznik nr 5 do Protokołu KW - opinia w sprawie planu studiów i sylwetki absolwenta studiów podyplomowych w zakresie kryminalistyki i metod zwalczania przestępczości
Plan studiów podyplomowych w zakresie kryminalistyki i metod zwalczania przestępczości
Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych w zakresie kryminalistyki i metod zwalczania przestępczości
design by : LEMONPIXEL.pl