Przedmioty ogólnouczelniane do realizacji w roku akademickim 2017/2018 - listy

Szanowni Studenci I i II roku,
poniżej przedstawione zostały imienne listy (kierunkami) z przedmiotami ogólnouczelnianymi do realizacji w roku akademickim 2017/2018:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I rok
dziennikarstwo i komunikacja społeczna - II rok
filologia angielska - I rok
filologia angielska - II rok
filologia germańska - I rok
filologia germańska - II rok
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - I rok
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - II rok


design by : LEMONPIXEL.pl