Przedmioty

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna

specjalność na kierunku Pedagogika

 

 

 Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Teorie przyczyn i skutków przestępczości
  • Subkultury młodzieżowe
  • Pedagogika penitencjarna
  • Metodyka terapii uzależnień
  • Socjoterapia
  • Patologie społeczne
  • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
  • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl