Przedmioty

 

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

moduł specjalnościowy na kierunku
Pedagogika

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń i warsztatów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie pedagogiczne podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, które są integralną częścią edukacji.

Wykaz ciekawych przedmiotów specjalnościowych:

  • Warsztat języka angielskiego- słuchanie i konwersacja z elementami fonetyki
  • Piosenka, wierszyk i ruch w nauce języka angielskiego
  • Pedagogika przedszkolna
  • Pedagogika wczesnoszkolna
  • Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej
  • Warsztat czytania i pisania w języku angielskim z leksyką
  • Elementy wiedzy o języku angielskim (gramatyka opisowa)
  • Piosenka, wierszyk i ruch w nauce języka angielskiego

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl