PrzedmiotyPromocja w turystyce górskiej
nowa specjalność na kierunku Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

Absolwent kierunku dysponuje potrzebną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie komunikacji społecznej, komunikowania masowego i interpersonalnego, sposobów oddziaływania na odbiorcę oraz zagadnień związanych ze specyfiką poszczególnych mediów.

Wiedzę i kompetencje zdobędziesz podczas zajęć z przedmiotów specjalnościowych:

 • Podstawy w turystyce i rekreacji,
 • Historia architektury i sztuki,
 • Podstawy marketingu,
 • Pozyskiwanie funduszy,
 • Podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • Socjologia czasu wolnego,
 • Teoria i praktyka reklamy,
 • Promocja i informacja w turystyce,
 • Prawo w turystyce,
 • Krajoznawstwo - dziennikarski warsztat terenowy,
 • Region, regionalizacja i rozwój regionalny (tożsamość regionalna),
 • Promocja regionu - warsztaty terenowe,
 • Kultura regionalna w sieci,
 • Warsztat badawczy regionalisty,
 • Historia Karkonoszy i Gór Izerskich,
 • Mała przedsiębiorczość,
 • Kultura i dziedzictwo - dziennikarski warsztat terenowy,
 • Budowanie marki w turystyce,
 • Aktywizacja społeczności lokalnych.

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl