Rekrutacja

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW w Jeleniej Górze prowadzi rekrutację  na studia stacjonarne na następujących kierunkach/specjalnościach (rok akademicki 2017/2018) : 
 

kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
specjalność: kreowanie wizerunku i reklama - zobacz
                   event i kreowanie wizerunku - zobacz
                    korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych - zobacz
                   promocja w turystyce górskiej - zobacz

kierunek: FILOLOGIA
specjalność: filologia angielska nauczycielska (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                   filologia angielska z językiem biznesu (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                    filologia germańska z językiem biznesu - od podstaw (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                   filologia germańska z realioznawstwem - od podstaw (sylwetka absolwenta, plan studiów)

kierunek: PEDAGOGIKA
specjalność: logopedia (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                   pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
   
               (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                    resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                   resocjalizacja z kryminologią (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                   resocjalizacja z psychologicznym przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych
                  
(sylwetka absolwenta, plan studiów)
                   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                   pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (sylwetka absolwenta, plan studiów)
                   terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka (sylwetka absolwenta, plan studiów)

Systemy i terminy wnoszenia opłat za studia niestacjonarne dla studentów w roku akademickim 2017/2018» [ 363.62 kB ] 
design by : LEMONPIXEL.pl