Rekrutacja

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW w Jeleniej Górze prowadzi rekrutację  na studia stacjonarne na następujących kierunkach/specjalnościach (rok akademicki 2017/2018) : design by : LEMONPIXEL.pl