Seminarium "Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej"

W dniu 28 kwietnia 2022 r. studenci II roku FAB w trakcie zajęć "Angielski z Sądownictwie i przepisach prawnych" z dr M. Baczyńską, studenci I roku FAN w trakcie zajęć z mgr Idą Wrzesień "PNJA - Zintegrowane Sprawności Językowe", studenci II roku DzikS w trakcie zajęć "Podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu" z prof. Katarzyną Szalonką, udają się na Seminarium do Sali Seminaryjnej Biblioteki - II piętro. 
Obecność obowiązkowa!!!
design by : LEMONPIXEL.pl