Sieć WiFi

na terenie KPSW w Jeleniej Górze

Sieć WiFi jest dostępna dla studentów i pracowników KPSW. Aby móc skorzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Korzystania z Sieci WiFi.

Następnie należy wypełnić formularz dostępu do sieci WiFi i złożyć go osobiście w stosownym dla danego studenta lub pracownika dziekanacie. Studenci przy składaniu formularza muszą okazać się dokumentem potwierdzającym, iż są studentami danego wydziału.

Ważne! Dostęp do sieci WiFi aktualny jest w danym roku akademickim, w którym został złożony formularz.


Formularz dostępu do sieci WiFiFormularz dostępu do sieci WiFi» [ 35.15 kB ] 

Regulamin korzystania z sieci WiFiRegulamin korzystania z sieci WiFi» [ 71.66 kB ] 

Konfiguracja połączenia z siecią WiFi w systemie Windows VistaKonfiguracja połączenia z siecią WiFi w systemie Windows Vista» [ 153.51 kB ] 

Konfiguracja połączenia z siecią WiFi w systemie Windows XPKonfiguracja połączenia z siecią WiFi w systemie Windows XP» [ 181.36 kB ] 

Sprawdzanie adresu MAC karty sieciowej w systemie Windows VistaSprawdzanie adresu MAC karty sieciowej w systemie Windows Vista» [ 139.57 kB ] 

Sprawdzanie adresu MAC karty sieciowej w systemie Windows XPSprawdzanie adresu MAC karty sieciowej w systemie Windows XP» [ 105.52 kB ] 
design by : LEMONPIXEL.pl